Biljetter

Biljetter och anmälan till Svenska Ödemförbundets olika arrangemang

Det pris du som medlem betalar för SÖF:s medlemsaktiviteter är subventionerat av SÖF. Anmälan till aktiviteterna är därför bindande och om du uteblir utan godtagbart förhinder som meddelas i förväg till info@svenskaodemforbundet.se, faktureras du för den fulla kostnaden. Detta för att SÖF inte ska drabbas av högre kostnader än vad som motiveras av antalet deltagare.